Wednesday, 4 June 2014

Összevetés: 

Mennyire reprezentálhatják az országos eredményeket a Facebook Csoport eredményei?

 

Az Átlátszó Oktatás eredményeinkről szóló posztjában felveti a kérdést, hogy mennyire képesek reprezentálni az országos eredményeket egy elkeseredett diákokból álló Facebook csoport tagjainak eredményei. Ugyan előző bejegyzésemben (Gyorsjelentés) már diszkutáltam ezt a kérdést, azonban nem állítottam érveim mellé további adatokat. Most ezt teszem. Összehasonlítom az angol tanár kollégák által, az érettségi után, jó körülmények között tesztelt vizsgaanyag eredményeit (Utóteszt bejegyzés; 49 fő) a diákok által beküldött valódi eredményekkel (257 fő). Nyilvánvaló, hogy az angol tanárok által küldött eredmények nem függnek attól, hogy hogyan sikerült a teszt. Minden diák teszteredményét megadták, az eredménytől függetlenül. Csak a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők eredményeit mutatom. Nem tartom valószínűnek, hogy az országos átlag érdemben jobb lenne a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező diákok átlagos eredményénél. Tehát, felső becslést adhatunk az országos eredményekre. Ime az eredmények:

Mit mutatnak ezek az adatok? Azt, hogy nincs lényeges, érdemi különbség a  Facebook csoport felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező tagjai által beküldött eredmények és az utótesztet elvégző felsőfokús diákok eredményei között. Ezt is várjuk, ha a felsőfokú vizsga jól működik! Ez arra is utalhat, hogy nem a helyi körülmények miatt volt a feladat extra nehéz. A másik két feladat sem volt azonban könnyű, mert 65%-os átlagos eredmény, egy elvileg könnyebb vizsgán nem tekinthető jónak.
Ezek alapján nagyon-nagyon meg lennék lepve, ha az első feladat eredményeinek országos átlaga 3,5 fölött lenne. Ez volt a vizsga összeállítóinak célja? Minden vizsgában van ilyen nehézségű feladat? Ráadásul olyan feladat, amin a felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők sem érik el a 40%-ot?? Ha igen, talán meg kellene indokolniuk, hogy miért. Ha nem, akkor egyrészt elnézést kellene kérniük a diákoktól, másrészt sürgősen kimódolhatnák, hogy hogyan kompenzálják őket a pontveszteségért. Arról nem is beszélve, hogy valószínűleg az érettségi összeállításának módján is változtatni kell, hogy jövőre még csak véletlenül se ismétlődhessen meg az idei kudarc.


No comments:

Post a Comment