Sunday, 19 June 2011

Tananyagfejlesztés: problémák beazonosítása és célok, kurzuskomponensek összerendelése


Téma: Adaptációs hipotézisek felállítása és vizsgálata
Miért fehér a jegesmedve? (A hallgatók legnépszerűbb állat faja. Maci!)

Problémák az eddigi gyakorlatommal:
(A problémák meghatározásához Ken Currie és Martin Smith anyagát használtam fel a Prompt Oktatási Centrum tanfolyami anyagából.)


 • Kezdjük a közepén, a kurzus tervezés legfontosabb elemével. Nézzük, hová fog esni kurzusunk a rugalmas tanulási spektrumon? Kiegészül-e osztálytermi tanulással, tartalmaz-e vegyes módszerhez kapcsolódó elemeket, vagy önálló tanulásra és feldolgozásra szánjuk? Más szóval, lesz-e hozzá tanári segítség, a célnak megfelelı írott tananyag, vagy esetleg mindkettő?

A témát egyetemi előadások vezetik be. Van hozzá egyetemi tankönyvi anyag, Élet és Tudomány Diákoldalak cikk, mégis borzalmas a feladatmegoldás átlagos szintje. Lehetséges magyarázat, hogy rossz a tananyag és a tanár, azaz:
nem elég jól definiált a feladat,

Feladat meghatározás, értékelési szempontok meghatározása az elején
nem tudják analógiásan megoldani

Gyakorló feladatok, amik az elemekre, fogalmakra vonatkoznak
előismeretek hiányoznak

Szükséges előismeretek meghatározása
 általános készségek alacsony színtje

Készségfejlesztés gyakorlás által, ismétlés!
szokatlanság

Csatolás szokásos feladatokhoz

 • Van-e kezelhető számú világos tanulási cél a hallgatók számára, melyek kapcsolódnak az értékelési eredményekhez is? Mennyire fontosak ezek a kurzushoz – kell-e, hogy az összes többi kurzus komponens is vonatkozzon rájuk?

Valószínűleg nem világos a hallgatók számára, hogy az esszé megírásához meg kell tanulni egy sor dolgot és az sem, hogy milyen szabályokat kell követni.
Tanulási célok nem explicitek
Az elején meg kell nevezni a specifikus célokat és a fejlesztendő kompetenciákat
Információs komponensek
Alkalmazandó ismeretanyag nem jól körülhatárolt
Meg kell határozni az ÖSSZES szükséges előismeretet
Információs komponensek
Értékelési szempontok nem világosak
Értékelési szempontok megadása, önértékelés lehetőségének biztosítása gyakorló feladatok segítségével
Teljesítményt mérő és gyakoroltató komponensek
Motiváció hiánya
Haladás mérése
Teljesítménymérő és gyakoroltató komponensek - Saját tudás értékeltetése

Eddig a problémák és a megoldásaikhoz szükséges kurzuskomponensek.

Jöjjenek a tanulási célok és a kurzuskomponensek. Az összerendelés során "enyhén" módosultak mind a komponensek, mind a célok, (jobban mondva ijesztően bővült a szükséges tananyagelemek száma)  az előző poston megadottakhoz képest.

Tanulási cél
Célt segítő kurzuskomponens
Adaptációs hipotézis szerkezeti elemeinek azonosítása,
Egyetemi tankönyv, előadás, gyakorló feladat
Szükséges szakmai fogalmak ismerete
Fogalomtárban alapfogalmak definíciói megadva
                                                   megértése
Feladat: értelmező szövegben hiányzó fogalmak megadása
                                                   alkalmazása
Feladat: Szakmai szövegben hiányzó fogalmak megadása
                                                  értékelése
Feladat: helyes -helytelen használat választásos teszt
                                                  analízis
Feladat: Fogalom használat kategorizálása - választásos teszt
                                                  szintézis
Feladat: dolgozat
Adaptációs hipotézis szerkezeti elemeinek felismerése
Feladat: szövegfeldolgozás, szerkezeti elemek kikeresése táblázat kitöltéssel, video alapján is lehetséges
Szerkezeti elemek relációinak megadása,
Feladat: szövegfeldolgozás, választásos teszt, video alapján is lehetséges
Egyetemi tankönyv, előadás
Adaptációs hipotézisek pontos megfogalmazása
Egyetemi tankönyv, előadás
Feladat: hibás megfogalmazás felismerése, összehasonlítással, választásos teszt
Bizonyítékok, cáfolatok, bizonytalanság azonosítása.
Előadás
Feladat szövegfeldolgozás: bizonyítékok azonosítása, problémás elemek azonosítása; ha van Attenborough video feldolgozása
szövegelemzés
Feladat meghatározás neten, Órai  csoportmunka
Választott cikk megértése, eredményeinek értelmezése
Két bekezdéses összefoglaló készítése: felhasznált eredmény leírása, miért éppen ez épül a dolgozatba (értékelés)
Szakkifejezések szakszerű használata
Fogalomtár bővítése
Kooperativitás fejlesztése
Közös elmetérkép készítés a dolgozatok kapcsolatairól
Közös szövegfeldolgozás inicializálása munkamegosztással
Közös könyvjelző adatbázis értékelése
Fórum használata az egész évfolyamnak
csoportépítés
Csoportfeladatok: közös taxon, közös elmetérkép, közös cikkfeldolgozás, web 2.-es eszközök ajánlása
Dolgozat tartalmazza a szükséges elemeket, relációkat, logikus felépítésű legyen
VoiceThread: analógiás feladatmegoldás. adaptációs magyarázat felépítése - csoportonként egy ember párhuzamosan építi a saját magyarázatot, csoport probléma esetén segítséget kap
csoportépítés
Dolgozatok, elmetérkép elhelyezése weboldalon vagy wikin vagy…..
Akkor most kommenteljetek vadul, hogy mit javítsak!

2 comments:

 1. Erzsi, ebbe beleszédültem (igaz, éjfélre jár). Az elemzésed megdöbbentően izgalmas (annak ellenére, hogy a szakmai tartalomhoz lövésem sincs) - nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz egy félév múlva, amikor élesben kipróbálod... Miért megdöbbentő? Mert én is tanítottam egynehány évig, ismerem a menetrendet :( !

  ReplyDelete
 2. Előbb meg kell csinálni! Az eredmény objektíven mérhető lesz, mert meg vannak az idei dolgozatok és azonos szempontok alapján lehet majd értékelni a következő szemeszter dolgozataival. Akár publikálhatjuk is a fejlesztési folyamatot magát.
  Más: abból a szempontból is nézzed, hogy az anyagaitokból mit és hogyan tudtam használni! A hagymát nem, virágot igen (a sziromszínezés megoldását komolyan gondolom!). Különféle listákat igen! A web 2.-es alkalmazásról postoltakat is nézzed, VoiceThread!
  Az értékelés átgondolásával folytatom.

  ReplyDelete