Sunday, 5 June 2011

WEB2-es eszközök pedagógiai alkalmazásai: VoiceThread

Válaszon két olyan web 2.0-ás alkalmazást, amit Ön szerint jól lehetne alkalmazni a pedagógiai munkában, és az alábbi vázlatpontok, a kérdésekre adott válaszok mentén fogalmazza meg az elképzelését arról, hogy milyen módon tudná beépíteni a napi gyakorlatában.


1.       Mutassa be röviden a kiválasztott eszközöket!

Olyan ingyenes képmegosztó on line alkalmazás, amelyben a feltöltött képekhez, videókhoz szöveges vagy hangos megjegyzéseket lehet fűzni. Moodle-be integrálva a tanár pontozhatja a megjegyzéseket. Az alkalmazás egyes funkciókért éves felhasználói díjat kell fizetni, egyénenként vagy intézményenként. Az alapok ingyenesek. Nagyon jól érthető angolnyelvű, VoiceThread alkalmazással készült ismertetők találhatóak a fejlesztés honlapján  minden egyes funkcióhoz.

2.       Milyen tantárgyhoz választotta ezeket az eszközöket, és miért?

Evolúcióbiológia BSC előadás egyik esszéfeladatának megoldatásához választottam, mivel elégedetlen vagyok a megoldások színvonalával. Úgy gondolom, hogy ha lépésekre bontom a feladatot, bemutatok egy mintát és a hallgatók lépésről-lépésre párhuzamosan építik a saját példáikat, akkor legalább a struktúrája jó lesz a megoldásoknak.

Feladat:                                                                      
Adaptációs magyarázat készítése.                                                                                
Evolúciós adaptációs folyamat: ha az élőlények egyes öröklődő tulajdonságai valamilyen környezeti tényező hatására, más tulajdonságokkal szemben terjedtek el egy-egy populációban.  
adaptív tulajdonság: az így elterjedt öröklődő tulajdonság                                  
                                                                                                                                                                                    
Populációk közti különbségek adaptációs magyarázata                                                                                      
Például a koromszennyezés hatására sötét színű lepkék kiszorították a világos színű lepkéket számos faj számos populációjából. Mivel a fekete lepkéket fekete háttéren nehezebben veszik észre a velük táplálkozó madarak, felállíthatjuk azt a hipotézist, hogy a sötét szín adaptáció a koromszennyezés miatti sötétebb környezethez.            


A magyarázat elemei:                                                                                           

  • öröklődő tulajdonság: állat színe 
  • változatok: sötét, világos
  • szelektáló tényező: lepkéket fogyasztó madarak
  • szelekció irányát módosító tényező: háttér színe
  • módosító tényező állapotai: sötét és világos 

3. Milyen pedagógia célhoz kapcsolható a választás:

  • megértés elmélyítése,
  • elvont fogalmak alkalmazása
  • web alapú kreatív tevékenység fejlesztése,
  • közösségi munka elősegítése

4. Írja le az elképzelését: mikor, milyen tananyag részhez, milyen formában (frontális órán, csoportmunkában, otthoni feladatokkal, stb.) valósítaná meg az ötletét?

Tananyag modul: szelekció és adaptáció
beadandó feladat elkészítéséhez segédanyag.


Feladatmegoldás módja: 
4-5 fős csoportok azonos élőlénycsoportokon belül variáló tulajdonságokra keresnek adaptációs magyarázatot. A VoiceThread alkalmazással csoportonként egy fő dolgozik. A hallgatók képenként elmondják a saját megoldásaikat.


Kommunikáció: 
A hallgatók nemcsak az én magyarázatomat hallják, de látják a társaik megoldásait is. Két naponta átnézem a beadási időszakban a Ha rossz a megoldásuk, akkor törlöm a hozzászólást, addig, amíg jó nem lesz. Egyéb segítséget nem adok.

5.     Milyen informatikai háttér, milyen technikai feltételek szükségesek? Rendelkezésre állnak a feltételek? Szükség van-e informatikai munkatárs segítségére, vagy egyedül is elő tudja készíteni az alkalmazást? Ha igen, várható-e, hogy ezt a segítséget megkapja?

A hallgatóknak tudok kurzus mailt küldeni. A prezentációt egyedül is meg tudom csinálni, legalábbis remélem, h elboldogulok a hangfelvétellel is, bár ez több kollégának is gondot okozott. Gondolom, hogy  .ppt file-okat is fel tudok vinni, ha nem, akkor átrakom képnek. Pontozhatnám a megoldásokat lépésenként, ha a Moodle integrációt megvennénk, ez esetben az egyéni kapcsolattartás is egyszerűsödne.

No comments:

Post a Comment