Sunday, 19 June 2011

Tananyagfejlesztés: tanítási célok meghatározása

Oktatási célok

Általános:
 • Szakszövegekkel támasztott követelmények megismerése
 • Szakkifejezések szakszerű használata
 • Szakmai megfogalmazások, fordulatok használata, teleologikus megfogalmazások kiszűrése

 • Megfelelő forráshivatkozás, kritikus forráshasználat
 • On-line eszközök alkalmazása, bővítése

 • Csoportépítés, csoportmunkához szükséges kompetenciák gyakorlása
 • Kooperativitás fejlesztése

Speciális:
 •  Adaptációs hipotézis szerkezeti elemeinek azonosítása, relációik megadása, hipotézis pontos megfogalmazása.
 • Választott cikk megértése, értelmezése, eredmények kreatív, kritikus alkalmazása és elemként való beépítése egy új dolgozatba.
 • Adaptációs hipotézisek elemzése, bizonyítékok kritikus vizsgálata


Azt szeretném, ha a hallgatók a Bloom-féle taxonómia ötödik tudásszintjéig jutnának.

A Bloom-féle taxonómia (Bloom, 1956) szerint a felismeréstől az összetettebb tudásszinteken keresztül jutunk el a legmagasabb fokozatig, az értékelési képességig. A modell szerint hierarchikusan egymásra épülő szintek:
 • ismeret (ismétlés, definiálás, rendezés)
 • megértés (leírás, magyarázat, azonosítás, felismerés, kiválasztás, lefordítás)
 • alkalmazás (használat, gyakorlat, bemutatás, illusztrálás)
 • analízis (kategorizálás, összehasonlítás)
 • szintézis (összeépítés, létrehozás, tervezés, kezelés, szervezés, ajánlás)
 • értékelés (döntés, támogatás, értékmeghatározás, becslés, előírás)

Más megközelítésben a színes szírmok jelzik, hogy a feladattal milyen általános kompetenciákat szeretnék fejleszteni:


1 comment:

 1. Nem csúnya, nagyon szép! A héten felkerülnek a videók arról, hogy hogyan tudsz képet szerkeszteni - persze ha abba is belemerülsz, akkor véged :D!

  ReplyDelete